IDProtein File NameLigandSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
  912  4jsx17112017-04-02 13:26:54xxx5.188.211.xxxDone
  911  4pvu100000054872017-03-30 11:18:03xxx@gmail.com24.136.172.xxxDone
  910  YEATS_domain_new00000036292017-02-19 20:11:52xxx5.188.211.xxxDone
  909  2j7udelta3-carene2017-01-25 16:37:17xxx39.60.77.xxxDone
  908  2j7ualpha-fenchene2017-01-25 16:33:54xxx39.60.77.xxxDone
  907  4jsx1452017-01-24 02:29:17xxx196.24.72.xxxDone
  906  proteinneoglucobrassicin2017-01-21 18:13:59xxx@iitg.ernet.in14.139.196.xxxDone
  803  modeller(4E)-1_7-diphenylhept-4-en-3-one2016-12-30 21:14:00xxx188.143.232.xxxDone
  802  1YDRResveratrol2016-12-30 21:13:34xxx188.143.232.xxxDone
  801  protein00000023552016-12-30 15:45:15xxx188.143.232.xxxDone
  800  model100000051742016-12-30 13:55:22xxx188.143.232.xxxDone
  799  Phyre2refined2016-12-30 13:50:53xxx188.143.232.xxxDone
  797  protein20110412111417f_ddd2016-12-29 14:35:09xxx188.143.232.xxxDone
  795  protein6242016-12-28 23:52:43xxx188.143.232.xxxDone
  794  protein00000065702016-12-28 21:56:27xxx188.143.232.xxxDone
  793  1crltrigonelline2016-12-28 18:41:59xxx188.143.232.xxxDone
  792  mtb asnase dimer new00000017342016-12-28 18:39:29xxx188.143.232.xxxDone
  791  1s4fpratioside_D2016-12-28 18:24:13xxx188.143.232.xxxDone
  789  3PEJResveratrol2016-12-28 15:29:36xxx188.143.232.xxxDone
  788  hdac62_3-dimethyl-phenol2016-12-28 14:53:37xxx188.143.232.xxxDone

First  Prev ... 1 2 3 4 5 ... Next  Last