IDProtein File NameLigandSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
  975  protein00000026582018-06-09 15:15:02xxx218.248.4.xxxDone
  974  protein(+)-sophoramine2018-05-12 18:38:49xxx5.188.211.xxxDone
  970  6bdz_clear00000026122018-02-12 11:46:01xxx158.182.56.xxxDone
  969  6bdz_clear(1E_4E_8R)-8-hydroxygermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2018-02-05 12:04:32xxx158.182.56.xxxDone
  968  6bdz_clear(1E_4E_8R)-8-hydroxygermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2018-02-02 17:47:29xxx158.182.56.xxxDone
  967  4irv30582018-01-16 20:08:30xxx117.239.10.xxxDone
  966  4irv00000005252018-01-16 16:51:51xxx@gmail.com111.93.185.xxxDone
  965  PLCd no ligand(1E_4E_8R)-8-hydroxygermacra-1(10)_4_7(11)-trieno-12_8-lactone2018-01-10 11:38:01xxx73.103.89.xxxDone

First  Prev ... 1 2 3 4 5 ... Next  Last