pIDProtein File NameProtein LengthSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
P36314dep14862018-02-07 16:02:03xxx@gmail.com103.71.65.xxxCompleted!
P3629modelo1_novo1572018-02-06 23:31:13xxx177.158.51.xxxCompleted!
P36283ERT_ptn2462018-02-06 20:22:04xxx157.48.103.xxxCompleted!
P36266bdz_clear4202018-02-05 13:00:07xxx@life.hkbu.edu.hk158.182.56.xxxCompleted!
P36216bdz_clear4202018-01-31 12:39:33xxx@life.hkbu.edu.hk158.182.56.xxxCompleted!
P36201K8P< G@: G@CTG@W ]G@aT~G4eu.02018-01-30 00:31:39xxx@gmail.com182.65.70.xxxCompleted!
P3615I-TASSER DgoR model12292018-01-26 15:21:30xxx@gmail.com14.139.227.xxxCompleted!
P36126b1e with vildagliptin without water7362018-01-23 06:00:23xxx@alumno.ipn.mx148.204.161.xxxCompleted!
P36112RKL24682018-01-23 05:42:38xxx195.147.202.xxxCompleted!
P36095oat21622018-01-18 00:28:08xxx131.212.72.xxxCompleted!
P36085uch8532018-01-16 14:39:13xxx@gmail.com111.93.185.xxxCompleted!
P36075uch Small 22192018-01-16 14:25:49xxx103.61.198.xxxCompleted!
P36023PEJ2582018-01-13 20:12:41xxx218.19.145.xxxCompleted!
P3600BETA242018-01-13 02:05:50xxx@live.de200.37.235.xxxCompleted!
P3598protein4512018-01-10 15:19:26xxx@ed.tus.ac.jp221.170.20.xxxCompleted!
P35972r404762018-01-10 15:14:04xxx@kau.in14.139.185.xxxCompleted!
P35943PEJ2582018-01-09 14:53:30xxx5.188.211.xxxCompleted!
P3591juni1982018-01-08 19:24:35xxx@sjtu.edu.cn202.120.45.xxxCompleted!
P35893PEJ2582018-01-07 21:06:01xxx@ehu.eus158.227.185.xxxCompleted!
P3588juni2182018-01-07 15:32:05xxx@hust.edu.cn202.120.45.xxxCompleted!

First  Prev ... 2 3 4 5 6 ... Next  Last