pIDProtein File NameProtein LengthSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
P38933RJW_protein5402018-08-09 01:13:38xxx@bicpu.edu.in14.139.183.xxxCompleted!
P38913PEJ2582018-08-08 11:00:46xxx5.188.211.xxxCompleted!
P38893NEW3392018-08-07 17:04:34xxx221.215.184.xxxCompleted!
P38873PEJ2582018-08-07 06:07:14xxx5.188.211.xxxCompleted!
P38814cxl552018-08-04 13:20:45xxx@gmail.com49.35.96.xxxCompleted!
P3878covalent_docking5242018-08-01 16:27:28xxx@zju.edu.cn220.156.183.xxxCompleted!
P3867protein2432018-07-23 05:33:09xxx@gmail.com157.36.192.xxxCompleted!
P38665wj94792018-07-22 22:38:42xxx111.93.185.xxxCompleted!
P38655wj94792018-07-22 22:34:58xxx@gmail.com111.93.185.xxxCompleted!
P38625wj94792018-07-22 20:28:35xxx157.36.192.xxxCompleted!
P38605jzj_15392018-07-20 18:32:24xxx@gmail.com117.193.75.xxxCompleted!
P38595jzj_15392018-07-20 17:57:08xxx@gmail.com103.4.223.xxxCompleted!
P3855protein2172018-07-17 03:43:20xxx@gmail.com103.238.242.xxxCompleted!
P3851protein (4)2018-07-10 18:29:20xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3850protein (4)2018-07-10 18:28:04xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3848protein (4)2018-07-10 18:24:35xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3847protein7662018-07-10 18:00:14xxx103.217.214.xxxCompleted!
P38413PEJ2582018-07-06 20:38:07xxx5.188.211.xxxCompleted!
P3837model144702018-07-04 11:59:06xxx@kmu.edu.pk39.33.84.xxxCompleted!
P38361u6d2892018-07-03 09:58:50xxx219.220.25.xxxCompleted!

First  Prev ... 1 2 3 4 5 ... Next  Last