pIDProtein File NameProtein LengthSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
P3402State0-05442017-07-01 02:48:32xxx128.208.255.xxxCompleted!
P34011YDR3562017-07-01 02:40:08xxx@uw.edu128.208.255.xxxCompleted!
P34005gik1542017-06-30 08:30:03xxx201.186.2.xxxCompleted!
P3399mohanty72822017-06-29 16:25:13xxx47.8.1.xxxCompleted!
P3397Mohanty42822017-06-29 16:06:42xxx@yahoo.com47.8.1.xxxCompleted!
P3396protein2822017-06-29 15:03:36xxx@gmail.com14.139.227.xxxCompleted!
P33944wnc3342017-06-29 05:41:08xxx137.205.58.xxxCompleted!
P33924m0e A Chain docking5322017-06-27 19:01:59xxx117.204.59.xxxCompleted!
P33911YDR3562017-06-27 19:00:46xxx117.204.59.xxxCompleted!
P33904m0e A Chain docking5322017-06-27 18:52:00xxx117.204.59.xxxCompleted!
P33893NEW3392017-06-24 22:44:58xxx118.170.200.xxxCompleted!

First  Prev ... 1 2 3 ... Next  Last