pIDProtein File NameProtein LengthSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
P43603PEJ2582019-04-30 16:59:08xxx161.111.68.xxxCompleted!
P43581l8c1982019-04-27 19:10:23xxx42.111.153.xxxCompleted!
P43561uzf_B999900015752019-04-25 11:12:24xxx76.165.245.xxxCompleted!
P42463PEJ2582019-01-21 11:56:53xxx5.188.211.xxxCompleted!
P42443PEJ2582019-01-21 08:35:54xxx5.188.211.xxxCompleted!
P42431oeg_edited242019-01-21 00:44:52xxx60.243.124.xxxCompleted!
P42403PEJ2582019-01-20 19:54:15xxx5.188.211.xxxCompleted!
P42391oeg_edited242019-01-20 16:58:12xxx@gmail.com136.233.9.xxxCompleted!

First  Prev ... 1 2 ... Next  Last