pIDProtein File NameProtein LengthSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
P3855protein2172018-07-17 03:43:20xxx@gmail.com103.238.242.xxxCompleted!
P3851protein (4)2018-07-10 18:29:20xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3850protein (4)2018-07-10 18:28:04xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3848protein (4)2018-07-10 18:24:35xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3847protein7662018-07-10 18:00:14xxx103.217.214.xxxCompleted!
P38413PEJ2582018-07-06 20:38:07xxx5.188.211.xxxCompleted!
P3837model144702018-07-04 11:59:06xxx@kmu.edu.pk39.33.84.xxxCompleted!
P38361u6d2892018-07-03 09:58:50xxx219.220.25.xxxCompleted!
P38351u6d2892018-07-03 09:30:46xxx219.220.25.xxxCompleted!
P3831model144702018-06-29 15:18:14xxx@kmu.edu.pk121.52.147.xxxCompleted!
P3827simulatedPARP13432018-06-25 17:13:09xxx111.68.111.xxxCompleted!
P3825protein5652018-06-21 20:08:55xxx171.37.32.xxxCompleted!
P3824pre_receptor3102018-06-21 15:27:28xxx@gmail.com14.161.2.xxxCompleted!
P3823protein6502018-06-18 13:06:10xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3822protein6502018-06-18 13:03:56xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3821protein6502018-06-18 12:59:10xxx103.217.214.xxxCompleted!
P3820protein6502018-06-18 12:52:23xxx103.217.214.xxxCompleted!
P38165fna-CASPASE16802018-06-13 17:01:18xxx218.195.67.xxxCompleted!
P38153PEJ2582018-06-13 04:34:07xxx111.185.76.xxxCompleted!
P38113NEW3392018-06-11 17:37:43xxx111.185.76.xxxCompleted!

First  Prev ... 1 2 3 ... Next  Last