pIDProtein File NameProtein LengthSubmission TimeUser EmailUser IPStatus
P4163targetprotein1572018-12-02 05:22:06xxx@uwo.ca129.100.255.xxxQueued
P4162targetprotein1572018-12-02 05:13:36xxx@uwo.ca129.100.255.xxxQueued
P4161mj1572018-12-02 05:07:27xxx@uwo.ca129.100.255.xxxQueued
P4160GGDEF1702018-12-01 19:56:32xxx117.211.166.xxxQueued
P41594wxx_protein2018-12-01 10:37:06xxx@gmail.com147.46.29.xxxQueued
P41584wxx_protein11692018-12-01 10:36:54xxx@gmail.com147.46.29.xxxQueued
P41574wxx_protein11692018-12-01 10:36:40xxx@gmail.com147.46.29.xxxQueued
P41564wxx_protein11692018-12-01 10:35:26xxx@gmail.com147.46.29.xxxQueued
P41542rob_receptor2412018-12-01 05:40:54xxx@st.ug.edu.gh154.160.17.xxxQueued
P41532rob_receptor2412018-12-01 05:27:20xxx@st.ug.edu.gh154.160.17.xxxQueued
P41523NEW3392018-12-01 05:23:02xxx154.160.17.xxxCompleted!
P41503rzedellg8562018-11-30 14:00:00xxx161.200.222.xxxCompleted!
P4148protein (1)2018-11-29 23:46:16xxx@cutm.ac.in117.237.239.xxxCompleted!

First  Prev ... 1 ... Next  Last